Welcome to contact us: vicky@qyprecision.com

Dijelovi za livenje pod pritiskom

Aluminij i cink su među najčešćim materijalima koji se koriste za tlačno livenje.Njihova svojstva se razlikuju u zavisnosti od materijala.Ove komponente su pogodne za precizne mašine, kućišta motora, konektore, telefonske školjke, itd. Kroz kontrolu troškova sirovine, možemo učiniti komponentu isplativom uz zadržavanje kvaliteta.

Dio livenja br. 1

Dio livenja br. 1

Dio livenja br. 5

Dio livenja br. 5

Dio livenja br. 9

Dio livenja br. 9

Dio livenja br. 2

Dio livenja br. 2

Dio livenja br. 6

Dio livenja br. 6

Dio livenja br. 10

Dio livenja br. 10

Dio livenja br. 3

Dio livenja br. 3

Dio livenja br. 7

Dio livenja br. 7

Dio livenja br. 11

Dio livenja br. 11

Dio livenja br. 4

Dio livenja br. 4

Dio livenja br. 8

Dio livenja br. 8

Dio livenja br. 12

Dio livenja br. 12